ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អាស័យដ្ឋាន

ក្រុមទី 30, ភូមិ Guizhuang Fanshan, ទីក្រុង Shaxi, ទីក្រុង Taicang, ខេត្ត Jiangsu ប្រទេសចិន

អ៊ីមែល

ទូរស័ព្ទ

+86 181 6871 9006

ទំនាក់ទំនង

Whatsapp៖ +86 181 6871 9006
Skype៖ +86 181 6871 9006
Wechat៖ +86 181 6871 9006

ត្រូវការជំនួយក្នុងការជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនមែនទេ?