ពិព័រណ៍

2019 ISA

rty
wer
ធី

201809 សៀងហៃ

យូ
z
វ

201903 សៀងហៃ

IMG_2192
t1
t2
t3

យើងប្រតិកម្មទៅនឹងមតិកែលម្អទីផ្សារ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវម៉ាស៊ីនឱ្យបានញឹកញាប់ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាកាន់តែប្រសើរ និងប្រសើរជាងមុន។AEON Laser ឆាប់ក្លាយជាតារាដែលកំពុងរះក្នុងអាជីវកម្មនេះ។យើងមានមោទនភាពក្នុងការផ្តល់នូវម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោក ហើយនឹងធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរ និងកាន់តែប្រសើរឡើង។