අපව අමතන්න

ලිපිනය

Group30, Guizhuang Fanshan ගම්මානය, Shaxi Town, Taicang City, Jiangsu පළාත, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+86 181 6871 9006

අමතන්න

Whatsapp:+86 181 6871 9006
ස්කයිප්:+86 181 6871 9006
Wechat:+86 181 6871 9006

යන්ත්‍රයක් තෝරා ගැනීමට උදවු අවශ්‍යද?