ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਪਤਾ

Group30, Guizhuang Fanshan Village, Shaxi Town, Taicang City, Jiangsu Province, China

ਈ - ਮੇਲ

ਫ਼ੋਨ

+86 181 6871 9006

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Whatsapp:+86 181 6871 9006
ਸਕਾਈਪ:+86 181 6871 9006
ਵੀਚੈਟ:+86 181 6871 9006

ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?