Hướng dẫn sử dụng Laser AEON

Sử dụng hướng dẫn về kết nối LAN & WIFI,Lấy nét tự động & Lấy nét thủ công,Thiết lập mâm cặp & mâm quay

 

Làm thế nào để kết nối máy Laser AEON với máy tính?(Hướng dẫn LAN & WIFI)


Hướng dẫn lấy nét tự động & lấy nét thủ công bằng AEON LASER

Thiết lập mâm cặp & mâm quay trên AEON LASER

Làm thế nào để căn chỉnh gương MIRA Laser?

Bàn làm việc máy laser của bạn không cân bằng?CHÚNG TÔI CÓ BẠN!