آموزش استفاده از لیزر AEON

استفاده از آموزش های مربوط به اتصال LAN و WIFI،فوکوس خودکار و فوکوس دستی،راه اندازی چاک و غلتک روتاری

 

چگونه دستگاه لیزر AEON را به کامپیوتر متصل کنیم؟(آموزش LAN و WIFI)


آموزش فوکوس خودکار و فوکوس دستی لیزر AEON

راه اندازی چاک و غلتک روتاری در لیزر AEON

چگونه آینه های لیزر MIRA را تراز کنیم؟

میز کار دستگاه لیزر شما ناهمسطح است؟ما شما را گرفتیم!