کاربردهای مواد

بهترین دستگاه حکاکی و برش لیزری اکریلیک

غنائم اکریلیک
تکنولوژی تبلیغات
ساخت مدل معماری
چاپ دیجیتال
نمایش می دهد
تابلوهای بیرون و داخل ساختمان
ساخت غرفه فروشگاهی و نمایشگاهی

بهترین دستگاه حکاکی و برش لیزری برای عینک

شیشه ظرف
شیشه ریخته گری
شیشه فشرده
شیشه شناور
ورق شیشه
شیشه کریستال
شیشه آینه
شیشه پنجره
آینه شیشه های مخروطی و گرد
لیوان های نوشیدن، لیوان های شراب
بطری ها